Det tecknas för fullt på lillfritids. Lillfritids är den tid mellan skoldagens slut och mellanmål där eleverna får chans att göra lugna aktiviteter innan vi går ut i parken.

Teckning